…. આમ તો હું એક સાદો કેરોસીનના ઈંધણવાળો એક પ્રકારનો ચૂલો જ.પણ આપણી ભારતીય પરંપરા મુજબ કોઈ એક બ્રાન્ડ નામજ પાછળ જતા એ વસ્તુની પરંપરાગત ઓળખ બની જાય એમ મારી સાથે પણ થયુ. ઘર ઘરમાં ‘પ્રાઈમસ’ જ મારી ઓળખ થઈ ગઈ.આ એ સમય હતો જ્યારે L.P.G. ગેસ સિલિન્ડર ઘરમાં હોવુ એક લક્ઝરી ગણાતી.મોટાભાગના મધ્યમ વર્ગના […]

Read More

* કોરોના, સિવીલ, હું અને માનવી

* કોરોના, સિવીલ, હું અને માનવીય સંવેદનાઓ. … આમતો મને સામાન્ય તાવથી લઈ કોરોના પોઝેટીવ થયા સુધી પછી સિવીલની ટ્રીટમેન્ટ ત્યાં અપાતી સગવડો મારા અનુભવો વિશે વિસ્તારથી અંહિ લખી ચુક્યો છું.બીજુ ઘણુ લખવુ હતુ પણ લેખની વિસ્તરતી લંબાઈ જોઈ મુખ્ય મુદ્દાઓ જ એમા આવર્યા હતા.હવે વાત ટ્રીટમેન્ટ કે કોરોનાને લગતી નહી પણ ત્યાં જોયેલી, નિરીક્ષણ […]

Read More * કોરોના, સિવીલ, હું અને માનવી

* હું, કોરોના અને સિવીલ હોસ્પિ

(આ માત્ર ને માત્ર મારા અંગત અનુભવ છે, બની શકે બીજાના અનુભવ અલગ પણ હોય) …..હાં તો વાત જાણે એમ બની કે બે મહિનાના લોકડાઉન પછી જોબ ચાલુ થતા મેં જોબ પર જવાનુ ચાલુ કર્યુ.અઠવાડીયુ જોબ પર ગયા પછી 29 મે ના દિવસે જોબ પરથી આવ્યા પછી અચાનક સાંજે એકદમ તાવ ચઢ્યો.અશક્તિ અને થાકનો એહસાસ […]

Read More * હું, કોરોના અને સિવીલ હોસ્પિ